דף הבית הדגמת השירות
     

עדכון הדירוג

הדרוג מתעדכן באופן דומה לתהליך יצירת הדרוג ההתחלתי.

בכדי לעדכן את הדירוגים של העסק חברת מידרג לוקחת רשימת לקוחות אקראיים מתוך ספרי החשבונות של העסק ומתקשרת אליהם.

הדירוגים הנוספים שמתקבלים מצטרפים לדירוגים הקודמים והממוצע מחושב מחדש. חוות הדעת החדשות מוצגות לפני חוות הדעת הישנות.